مستندات کلاسی

می 27, 2011

شش‌سيگما چيست ؟

سيگما يكي از حروف الفباي يوناني و در علم آمار از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است […]
می 27, 2011

نظریه بازی (game theory)

در باب تعادل در معارضه دکتر سید محمد طبیبیان طی چند دهه اخیر نظریه بازی ها از حیطه های مهم بررسی و تحقیق در اقتصاد و […]
می 27, 2011

آیا دولت باید بودجه خود را متوازن کند؟

بحث‌هايي پیرامون سیاست‌گذاری اقتصادی* ترجمه و تنظيم: مرتضی سحرخیزاز بحث‌های دائمی دیگر اقتصاد‌کلان، نحوه تامین مخارج دولت است. آنچه که موجب اهمیت این بحث شده، باور […]
می 27, 2011

مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار

چكيده توسعه پايدار، مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند بين ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به ملاحظات محيطي و […]