مستندات کلاسی

نوامبر 26, 2012

مديريت و تفويض اختيار

چكيده امروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در […]
نوامبر 13, 2012

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند:   1- مبانی رفتار فردی 2- نگرش ها جهت گیری ها و رضایت شغلی […]
اکتبر 4, 2012

سرفصل درس بررسي مسائل مديريت دولتي ايران

1- آشنايي با مكاتب مديريت   يكي از مسائل و وموضوعات مهم كه كليه دانشجويان مديريت دولتي بايستي با آن آشنا شوند بحث مكاتب مديريت است […]
جولای 27, 2012

جانشين پروري؛ کليد نجات در بحران استعدادها

استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويکردي کل نگر براي مديريت استعدادهاستمرجان معالي تفتي – محمد تاج الدين مقدمه: استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويکردي کل نگر براي مديريت استعدادهاست ، […]