مستندات کلاسی

فوریه 22, 2015

سرفصل درس و تكاليف درس بررسي مسائل مديريت دولتي

عنوان درس: بررسي مسائل مديريت دولتي در ايران مدرس: دكتر سعيد صياد، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه The investigation of public administration issue of Iran […]
فوریه 22, 2015

سرفصل و تكاليف درس خط مشي گذاري

عنوان درس: فرایند خط مشی گذاری مدرس: دكتر سعيد صياد، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه The survey process policy making هدف كلي اين درس: اين […]
فوریه 22, 2015

سرفصل درس و تكاليف درس مديريت منابع انساني پيشرفته

عنوان درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Progressive Human Resource Management هدف کلی درس: این درس […]
فوریه 22, 2015

سرفصل درس تئوريهاي مديريت پيشرفته

عنوان درس: تئوریهای مدیریت پیشرفته مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Progressive Management Theories هدف کلی درس: این درس با هدف […]