مستندات کلاسی

فوریه 21, 2015

موضوعاتي جهت تحقيق

  دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- بررسي نظريه مديريت علمي تيلور 2- بررسي نظريه اداري فايول 3- بررسي […]
نوامبر 28, 2014

آشنايي با متغيرها(مستقل – وابسته)

با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق دانشجويان در كارهاي عملي خود دچار ضعفهاي علمي در خصوص عدم شناخت متغيرها هستند برآن ديدم كه بصورت […]
دسامبر 26, 2013

تئوری عاملیت وخادمیت

عوامل روانشناختي، ساختاري، فرهنگي و از همه مهمتر رابطه ي بين اصيل (مردم، صاحبان سهام) و وكيل (مدير) كه در تعيين شيوه مديريتي مطلوب تاثير گذار […]
دسامبر 23, 2013

آدرس فروشگاههاي اينترنتي جهت خريد كتب دكتر صياد

آدرس فروشگاههاي اينترنتي جهت خريد كتب دكتر صياد بشرح ذيل مي باشد:   1- بوك سايت http://www.booksite.ir/bo1.php?id=9789647513296   2-فروشگاه كتاب تيسا http://www.publiran.com/Books/AllBooks?AuthorId=138   3-گنجينه كتاب http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx?simorgh=1&marckey=1526743&marckind=3 […]