مستندات کلاسی

می 13, 2012

عوامل مؤثر در بهره وري نيروي انساني

چكيده در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري […]
آوریل 30, 2012

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم

اهداف کلی : در این درس دانشجویان با عواملی که بر رفتارها و نگرش های افراد، گروهها و واحدهای سازمانی تأثیر می گذارد آشنا می شوند. […]
آوریل 11, 2012

چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم

چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم … research articles نشانه های علمی و تحقیقی بودن مقاله آن است که نویسنده بتواند چکیده خوبی برای آن بنگارد هر […]
مارس 20, 2012

پرواز بوفالوها (Buffaloes Flight)

متن فيلم آموزشي ( پرواز بوفالوها) كه در آن آقاي جيمز بلاسكو به معرفي روش هاي نوين مديريت مي پردازد آنچه مي خوانيد متن فيلمي آموزشي […]