بانک جامع مقالات

اکتبر 4, 2015

سرفصل و تكاليف درس نظريه هاي مديريت دولتي

عنوان درس: نظریه های مدیریت دولتی مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Pubic Administration Theories هدف کلی درس: این درس با […]
ژوئن 14, 2015

شهروند کیست؟

شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دوران یونان باستان و در کتب سیاسی مهم وجود داشته و مورد نظر قرار گرفته و در هر دوره […]
آوریل 21, 2015

کدام دولت ها سیستم هوشمندی اقتصادی قوی تری داشتند؟(بخش سوم)

ویژگی های نظام هوشمند اقتصادی از نظر ایمانی راد/کدام دولت ها سیستم هوشمندی اقتصادی قوی تری داشتند؟ ایمانی راد می گوید:«در زمان آقاى احمدى نژاد این […]
آوریل 3, 2015

هفت درس بزرگ امارات

“در اين ايام كه ايران بصورت مطلق تعطيل است و از 20 اسفند تا 20 فروردين هيچگونه تحركي در كشور ديده نمي شود و همه در […]