بانک جامع مقالات

می 18, 2012

انگيزش و تشويق

براي پرورش طرز نگرش صحيح، افراد بايد كار خود را به شكل يك فعاليت معني دار ببينند موفقيت و شكست برنامه هاي بهره وري به نگرش […]
می 18, 2012

تئـــوری Z

تئوری حاصل از تعدیل ویژگی های مدیریت ژاپنی و آمریکائی این یک واقعیت است که ژاپنی ها به نسبت استعداد و امکاناتی که دارند انسان های […]
می 18, 2012

منشور شهروندي

چکيده: دنياي کنوني با سرعت به سوي ايجاد کيفيتهاي برتر، قابليتهاي متنوع، سادگي و سهولت در سيستم هاي مختلف پيش مي‌رود. در چنين فضايي بويژه براي […]
می 15, 2012

حذف كاغذ

سازمان دستخوش تحول اداري شده بود اما بالاترين مقام آن همچنان ديدگاه سنتي داشت. تصميم گرفته شد با راه‌اندازي اتوماسيون اداري مصرف كاغذ به طور كل […]