بانک جامع مقالات

می 27, 2011

مسئولیت اجتماعی مدیران

تعريف مسئوليتهاي اجتماعي تركيب “مسئوليتهاي اجتماعي ” “SOCIAL RESPONSIBILITY” نزد متفكران ، معاني مختلف دارد. سرتو “CERTO” و گراف “GRAFF”،مسئوليت اجتماعي بنگاه را اين طور تعريف […]
می 27, 2011

مصلحت عمومى

مصلحت عمومى با دیدگاه دور اندیشانه خود به مسائل جامعه و به منظور رفع آنها راه حل هاى اجرایى ارائه مى نماید تا عمل به آنها […]
می 27, 2011

منشور شهروندي

چکيده: دنياي کنوني با سرعت به سوي ايجاد کيفيتهاي برتر، قابليتهاي متنوع، سادگي و سهولت در سيستم هاي مختلف پيش مي‌رود. در چنين فضايي بويژه براي […]
می 22, 2011

اصل ۴۴ از آغاز تا کنون

   گزارشی از روند اجرایی شدن اصل ۴۴. داستان اصل ۴۴ را به طور جدی باید از۱۳ سال پیش آغاز کرد. در سال ۱۳۷۶ و در آغاز […]