بانک جامع مقالات

می 13, 2012

نظريه مك كله لند درباره انگيزش

يكي از وظايف مدير ايجاد انگيزش در كاركنان است. براي اين كار مدير بايد عوامل انگيزش كاركنان را بشناسد. مك كله لند توجه به نيازهاي زير […]
می 13, 2012

آنان که وقتی هستند

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است : آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند ، عمده آدمها ، […]
می 13, 2012

تغییر و تلاش

هر وقت كسي گمان كرد كه احتياج به تلاش ندارد ، بايد آرامگاه خود را آماده كند. اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، همچنان چيزهايي را به […]
می 13, 2012

دعاي باران و چتر ايمان

از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند، تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند، به كارشان ايمان دارند. چخوف، […]