بانک جامع مقالات

می 27, 2011

مقايسه چارچوبهای معماری سازمانی

چكيده:  در عصري كه شتاب فزاينده تحولات و پيچيدگيها در تمام عرصه‌هاي زندگي و سيستمهاي اجتماعي، راه يافته است و فناوري اطلاعات سبب پيدايي الگوهاي نويني […]
می 27, 2011

مديريت دانش در سازمانهاي يادگيرنده

 چكيده:  دانش، موتور محركه توسعه دانايي محور بوده، توجه به آن نقش فزاينده‌اي در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت. براي ارائه تصويري از سازمانها و […]
می 27, 2011

تغيير سازمانی از ديدگاه نظريه آشوب

چكيدهنظريه ها و الگوهاي سازمان و مديريت همچون بقيه رشته هاي دانش تحت تاثير پارادايمهاي علمي قرار دارند. دو پارادايم مهم يعني پارادايم نيوتني و پارادايم […]
می 27, 2011

تئوري بازي ها

تئوري بازي ها آچمز شده‌ام، آس رو کرد، بلوف مي زند و……..اين جملات براي شما چه‌قدر آشنا هستند؟ حتمامي دانيد که پيروزي در هر بازي تنها […]