بانک جامع مقالات

جولای 27, 2012

20 نکته درباره افزايش انگيزه دانش آموزان

انگيزه، حالات دروني فرد است که موجب تداوم رفتارش تا رسيدن به هدف مي شود. انگيزه ارتباط مستقيم و مثبت با پيشرفت تحصيلي دارد. ه همين […]
جولای 27, 2012

بررسي مختصر آثار مورای روتبارد

اقتصاددانان و آزادی پیتر بوتکهمترجم: کبری چوپان خورشیدآبادیبه استثنای آین‌رند، کسی به‌اندازه‏ مورای روتبارد جنبش آزادی خواهی را تحت تاثیر قرار نداده است. میزس، ‌هایک، فریدمن […]
جولای 27, 2012

دنيا، سرجنگ ندارد

‌اصول موفقيت، يكسري مباني و اصول است كه با به كار بردن آنها مي‌توانيم به آنچه كه مي‌خواهيم برسيم. اين ‌اصول، اصول مطمئني هستند كه اگر […]
جولای 27, 2012

خود را بيشتر بشناسيد

اگر ما انسان‌ها سعي در شناخت ابعاد وجودي خويش كنيم، هم خدا را شناخته‌ايم و هم پي خواهيم برد كه خداوند چه ‌نيروها و چه قدرت‌هايي […]