بانک جامع مقالات

ژوئن 1, 2012

روش رسيدن به آرزوها

1– روياهايتان را وسعت دهيد و با شور و اشتياق به آنها بپردازيد روياهاي بزرگ در انسان انگيزه و تحرك ايجاد مي‌كنند. زماني‌كه به روياهايتان مي‌انديشيد […]
ژوئن 1, 2012

تفاوت مدیریت در ایران و اروپا

  اروپا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است اروپا: مدیران بعضی […]
ژوئن 1, 2012

روباتها تصمیم اخلاقی می گیرند

  ورود گسترده سامانه‌هاي رايانه‌اي به زندگاني روزانه انسان در عصر حاضر، پاره‌اي از مسائل گوناگون را در ارتباط با آن دامن زده است. مسائلي از […]
ژوئن 1, 2012

مديران موفق، در شرايط اقتصادي دشوار چه مي‌كنند؟

«جيمز سي ساروس» و «ژوزف سي‌سانتورا» منظور از شرايط دشوار چيست؟ زندگي در بسر زمان هيچگاه تهي از دشواري‌ها نيست.  بسياري از شركت‌ها نيروي انساني خود […]