بانک جامع مقالات

می 26, 2014

نگاهی به کتاب«سرمایه در قرن 21»

نقد کتاب جنجالی «سرمایه» در باشگاه اقتصاددانان نگاهی به کتاب«سرمایه در قرن 21» منبع: اکونومیست کتاب «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» یک کتاب اقتصادی است که در […]
می 3, 2014

مسئولیت های اجتماعی جامعه نخبگان کشور

گفتگو با مراد ثقفي   تاریخ روشنفکری ایرانی فصلی از تاریخ تجدد این کشور است و تاریخچه رویارویی با آن نیز بخشی از تاریخ تجدد ستیزی […]
آوریل 16, 2014

سخنان گهربار

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست …… فقر ، چیزی را ” نداشتن ” است ، ولی ، آن چیز پول نیست ….. طلا […]
مارس 22, 2014

ابعاد حقوقی و بین المللی ملی شدن صنعت نفت ایران

  روز ملی شدن صنعت نفت ایران، از حوادث تاریخی و مشهوری است که با بازخورهای سیاسی، حقوقی، بین المللی و رسانه ای متعدد در داخل […]