بانک جامع مقالات

آگوست 10, 2012

خوشبختی

خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز ، استفاده از امروز ، اميد به فردا… ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را […]
آگوست 10, 2012

سرگرداني هم درد بدي است

امروز جرياني كه از آن با نام جريان فلسفه ياد مي‌شود و عده‌اي به‌دنبال نقد آن هستند، شامل مباحث نظري حوزه‌هاي مختلف علوم انساني از جمله […]
آگوست 10, 2012

قوانين زندگي را رعايت كنيم

زندگي با تمام سختي‌ها و شيريني‌‌هايش، قوانيني دارد كه همه ما ملزم هستيم براي داشتن شرايط بهتر، آنها را رعايت كنيم. اين قوانين شامل قوانين طبيعي […]
آگوست 10, 2012

به كودك خجالتي خود كمك كنيد

خجالت عبارت است از اضطراب و نگراني در محيط‌هاي اجتماعي به شركت در تعاملات اجتماعي‌. همچنين به معناي صحبت نكردن كودكان در مقابل ديگران و حتي […]