بانک جامع مقالات

اکتبر 5, 2013

ایجاد‌ یک فرهنگ متمرکز بر تصمیم‌گیری د‌ر سازمان

منبع: Bain.com د‌ر سال 2002، شرکت ABB که د‌ر حوزه فناوری فعالیت می‌کند‌ به سختی توانست خود‌ را از ورشکستگی نجات د‌هد‌ و مد‌یرعامل تازه این […]
اکتبر 5, 2013

داستان تعطیلی دولت آمریکا

داستان تعطیلی دولت آمریکا اگرچه به یک شگفتی شبیه است، اما در آمریکا مدتی بود که اوباما هشدار وقوع چنین رویدادی را می‌داد. دو حزب جمهوری‌خواه […]
اکتبر 4, 2013

فرهنگ، ارتباطات و سياست خارجي

ارائه مدلي براي ديپلماسي عمومي چكيده : دكتر حسام الدين آشنا٭: اگر چه سياست خارجي موضوع مطالعه روابط بين‌الملل مي‌باشد، با اين حال مي‌توان آن را […]
اکتبر 3, 2013

بازگشت غول های نفتی/شل و توتال

رویال داچ شل و توتال به عنوان دو غول نفتی که 59 سال پیش طی قرارداد کنسرسیوم برای نخستین بار وارد صنعت نفت ایران شدند، حالا […]