بانک جامع مقالات

می 27, 2011

حکمراني خوب

چکيده: در ساليان اخير، حکمراني (حاکميت) تبديل به موضوعي داغ در مديريت بخش دولتي شده است و اين به‌واسط نقش مهمي است که حکمراني در تعيين […]
می 27, 2011

استراتژي چيست؟

واژه «استراتژي» (Strategy) كه اكنون در زبان فارسي از آن به «راهبرد» تعبير مي شود مفهومي است كه از عرصه نظامي نشأت گرفته و بعداً در […]
می 27, 2011

دولت ديجيتال

ظهور و گسترش اينترنت تحولات عميقى در ساختار ، مديريت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الكترونيكى در عهد […]
می 27, 2011

حزب سياسي چيست؟

حزب سياسي گروهي سازمان يافته است كه هدف اصلي آن كسب قدرت سياسي و مناصب حكومتي براي رهبران و اعضاي خود مي باشد. معمولاً احزاب سياسي […]