بانک جامع مقالات

می 15, 2012

مديريت تعارض و نقش آن در بهبود کار گروهي

بزرگي انسان زماني نشان داده خواهد شد که مردم بياموزند چگونه ميتوان از مرزهاي تنگ دانش و تجربه شخصي فراتر رفته و موضوعات را بر پايه […]
می 15, 2012

كارآفريني به زبان ژاپني

اندازه‌گيری تفاوت‌های فردی يكی از وظايف روانشناس صنعتی سازمانی آن است كه مشخص سازد هر يك از داوطلبان ورود به سازمان، تا چه اندازه خصوصيات مورد […]
می 15, 2012

TRIZ در يك نگاه

۱-1- معنای TRIZ: واژه TRIZ (تریز) برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسی زیر می باشد : «Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch»که برابر انگلیسی آن […]
می 15, 2012

قيمت گذاري در بازارهاي الکترونيک

پديده اينترنت و جهاني شدن لازم و ملزوم يکديگرند چکیده امروزه پديده اينترنت و جهاني شدن به عنوان لازم و ملزوم يکديگر مطرح شده اند، به […]