مقاله ها و كتب

مقالات :

ابعاد زمان در مدیریت, مجله تدبیر1387

تجزیه و تحلیل مبتنی بر واكنش‌های متقابل،ماهنامه توسعه و مدیریت 1386

بهره وری در سازمانهای ایران -تدبیر 1385

گروه اندیشی وضایعه های آن در سازمانها-ماهنامه مدیریت1384

رابطه اختیار و مسئولیت، ترجمه،‌ پیام پتروشیمی 1383

نقش مطالعه موردی در آموزش مدیریت, مدیریت بهره وری، 1385

نظریه انتظار، بحثی در رفتار سازمانی،‌ ترجمه،‌ 1381

مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران،‌تألیف، تحول، 1383

تدوین منشور اخلاقیات سازمانی، ماهنامه تدبیر 1382

تحول در ساختار نظامهای اداری، یك اصل محوری در توسعه، مدیریت توسعه، به همراه دکتر الوانی 1382

چين دنيا را معامله مي كند 1389 ماهنامه اقتصادي

سلسله مقالات تعليم و تربيت كودك و نوجوان (پيش از تولد تا 18 سالگي)

جامعه شناسي وضعيت رانندگي در ايران -ماهنامه جامعه شناسي1388

مديريت زمان 1388 تدبير

آيا افزايش تعداد خودرو در كشور نشانه بالندگي و بهره وري است؟همشهري 1388

اقتصاد دستوري 1388 همشهري آنلاين 1388

بررسی عوامل عمده نظارت براجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ارائه راهکار مناسب (مقاله برتر )

Implement contingency modeling general policies of Article 44 of constitution (oil industry case study-present in Malaysia seminar at

2011

بررسي رابطه هوش سازماني و مديريت بحران در شركت بيمه ايران-به همراه دكتر احمد ودادي-1389

مدلسازی اقتضایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(مدیریت بازرگانی 1390)

 

 

كتبي كه به رشته تحرير درآمده:

 

کتاب “مدیریت استراتژیک” نوشته آرنولدو جی هکس ترجمه دکتر معمارزاده – دکتر سعید صیاد – دکتر ناصر پورصادق انتشارات اندیشه های گوهربار

کتاب “مباحث ویژه در مدیریت دولتی” نوشته دکتر سعید صیاد اتشارات شهرآشوب

کتاب ” مدلسازی اقتضایی سیاستهای اجرای کلی اصل 44 (با رویکردی به صنعت نفت) ” نوشته دکتر سعید صیاد – دکتر غلامرضا معمارزاده – انتشارات مجمع تشخیص مصلحت – دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب “تصمیم گیری و خط مشی گذاری” نیز مراحل پایانی کار را طی نموده و آماده چاپ میباشد.

-کتاب روش تحقيق در مراحل پایانی نگارش و آماده چاپ می باشد.