مديريت منابع انساني پيشرفته

فوریه 22, 2015

سرفصل درس و تكاليف درس مديريت منابع انساني پيشرفته

عنوان درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Progressive Human Resource Management هدف کلی درس: این درس […]
آوریل 3, 2013

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم به همراه معرفي مقاله ها

دانشجويان موارد ذيل را جهت امتحان مطالعه نمايند : -1سير اجمالي مكاتب مديريت شامل : الف- تيلوريسم و نظريه مديريت علمي اصول مدیریت دولتی، آشنایی اجمالی […]
فوریه 2, 2013

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- جانشين پروزي 2- استعداديابي 3-نظام پيشنهادات 4-ارزيابي عملكرد 5-مديريت عملكرد 6-سرمايه اجتماعي 7-مسئوليت […]
جولای 27, 2012

جانشين پروري؛ کليد نجات در بحران استعدادها

استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويکردي کل نگر براي مديريت استعدادهاستمرجان معالي تفتي – محمد تاج الدين مقدمه: استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويکردي کل نگر براي مديريت استعدادهاست ، […]