مقاله هاي مديريت (عمومی)

می 27, 2011

تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی

پیرامون بازاریابی دهان به دهان اگر آرایشگر شما هربار که یکی از دوستانتان را به او معرفی مي‌کنید 10 دلار به شما پرداخت کند، شما حتما […]
می 27, 2011

سرمايه‌هاي اجتماعي آرام‌آرام فراموش مي‌شوند

تضعيف هنجارهاي اخلاقي و اعتماد اجتماعي، يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور است. نتيجه يك پژوهش نشان مي‌دهد كه 6/80‌درصد از مردم پول و‌ پارتي را […]
می 27, 2011

چرا مدیران عامل به ندرت اخراج می‌شوند؟

«لوک تایلر» استاد امور مالی دانشگاه وارتون‌ اين گفته را بارها شنیده است که «هيات‌های مدیره اغلب در برکناری مدیران عامل موفق نیستند». او می‌گوید: «زمانی […]
می 27, 2011

دولت و رفاه اجتماعي

چند نفر و با چه مكانيزمي مي‌توانند كشور را خوب اداره كنند؟ اين سؤالي است كه در تمام دنيا جواب قطعي‌اي براي آن به‌دست نيامده است […]