مقاله هاي مديريت (عمومی)

آگوست 17, 2011

تعادل ميان كار و زندگي

در زندگي همه ما كار از اهميت ويژه  و خاصي برخوردار است اما در كنار آن تفريح و استراحت بسيار مهم است؛ آن‌قدر كه مي‌تواند در چگونگي […]
می 27, 2011

مقايسه چارچوبهای معماری سازمانی

چكيده:  در عصري كه شتاب فزاينده تحولات و پيچيدگيها در تمام عرصه‌هاي زندگي و سيستمهاي اجتماعي، راه يافته است و فناوري اطلاعات سبب پيدايي الگوهاي نويني […]
می 27, 2011

مديريت دانش در سازمانهاي يادگيرنده

 چكيده:  دانش، موتور محركه توسعه دانايي محور بوده، توجه به آن نقش فزاينده‌اي در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت. براي ارائه تصويري از سازمانها و […]
می 27, 2011

آنچه از مديريت بيشتر اهميت دارد

نویسنده: جی فارستر به نظر مي‌رسد که نوع جدیدی از آموزش مدیریتی برای‌ آينده مورد نیاز است. نوعی از آموزش که به آن «طراحی سازمان» گفته […]