مقاله هاي مديريت (عمومی)

می 27, 2011

مديريت؛ واژه اي نه چندان نرم

در مقطعي كه شايسته گزيني به عنوان چالشي جدي رو در روي تصميم گيران قرار دارد و نهادها و بنگاههاي اقتصادي با حساسيتي ويژه آن را […]
می 27, 2011

هابز و دولت مدرن

توماس هابز در زمان جنگهای داخلی و مذهبی زیسته و به نوشتن می پرداخت. به همین دلیل شاید به نظر برسد كه ما امروزه كمتر چیزی […]
آوریل 26, 2011

خلاقيت و تنوع، 3M را جهاني كرد

يك تجربه موفق در مديريت نوآوري شركت3M يك شركت آمريكايي چند مليتي با بيش از 76 هزار كارمند است كه بالاي 55 هزار نوع محصول از […]
آوریل 26, 2011

راز موفقيت شركت سوني

به ندرت مي توان داستاني را در دوران پس از جنگ ژاپن يافت كه به اندازه حكايت شركت سوني مديران سراسر جهان را مجذوب خويش ساخته […]