گفتگو و مصاحبه

مارس 17, 2014

دکترهای رانتی و عقب ماندگی کشور

گفتگو با دكتر حميد احمدي انتقاد از دولت به خصوص در مسئله هسته ای تنها چیزی بوده است که حسن روحانی را وادار به واکنش کرده […]
مارس 15, 2014

استخدام بي رويه 500/000 نفر

گفتگو با آقاي محمود عسگري آزاد بعد از ساعت كاري كه وارد ساختمان مي شويم، تقريبا خبري از رفت و آمدهاي روزانه و شلوغي ساعات كاري […]
فوریه 22, 2014

پيش شرط‌هاي توسعه

دکتر محمود سریع‌القلم در بسط پیش‌فرض‌های توسعه مطرح کرد ضرورت ایجاد هماهنگي در نظام تصمیم‌گیری در نهايت بايد به يك جمع‌بندي برسيم كه چه رويكردي براي […]
ژانویه 3, 2014

گفتن تحریم ها کاغذ پاره است منجربه فشار روی ایران شد

گفتگو با محمدکاظم سجادپور و فواد ایزدی استاد روابط بین المل وزارت خارجه گفت: با توجه به مجموعه امکاناتی که در اختیار ایران بوده، فضای جهانی […]