گفتگو و مصاحبه

آگوست 15, 2012

دانش‌آموزان ایرانی با یک ذهن خسته وارد دانشگاه مي‌شوند

گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان سیستم آموزشی در کشور ما به نحوی طراحی شده است که دانش آموز را تنها برای گذشتن از سد «کنکور» […]