سخن بزرگان

آوریل 16, 2014

سخنان گهربار

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست …… فقر ، چیزی را ” نداشتن ” است ، ولی ، آن چیز پول نیست ….. طلا […]
آگوست 14, 2012

مرگ بهترین ابتکار زندگی است

مرگ بهترین ابتکار زندگی است. او مامور تغییر آن است. سخنانی از استیو جابز در دانشگاه استنفرد سال ۲۰۰۵ هیچ کس نمی خواهد بمیرد. حتی افرادی […]
آگوست 10, 2012

هم سفر

هم سفر در این راه طولانی – که ما بی خبریم و چون باد می گذرد بگذار خرده اختلاف هایمان با هم باقی بماند خواهش می […]
آگوست 10, 2012

خوشبختی

خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز ، استفاده از امروز ، اميد به فردا… ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را […]