سخن بزرگان

آوریل 26, 2011

هفت نصيحت مولانا

گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود) باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد) اگر كسي اشتباه كرد آن رابپوشان (مثل شب) وقتي عصباني شدي […]
آوریل 26, 2011

قورباغه اول صبح

تريسي، برايان گفته اند اگر اولين كاري كه همه روزه صبح ها انجام ميدهيد اين باشد كه يك قورباغه ي زنده را بخوريد، در باقي مانده […]
آوریل 26, 2011

10 سوء تعبير از موفقيت

1- بعضي از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصيلاتشان و… موفق نيستند. هيچ كس نمي‌تواند موفق باشد مگر بخواهد و سپس براي بدست آوردنش بكوشد. 2- افراد […]
آوریل 26, 2011

گذر 70سال عمرانتظاري ما

زمان عمر ما اينگونه می گذرد: بيست و پنج سال صرف خوابيدن مي شود.هشت سال براي درس خواندن سپري مي شود.شش سال دراستراحت كردن مي گذرد.هفت […]