مديريت بهره وري

آوریل 26, 2011

بهره وری در پرتو سیاست های کلان

چکیده بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بسيار حائز اهميت است، چرا که ميزان سرمايه گذاري هاي انساني و […]
آوریل 26, 2011

راه كار هاي افزايش بهره وري

اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیـرد چکیدهبا وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن […]
آوریل 26, 2011

تعامل سازمان یادگیرنده وبهره وری

چکیده سازمان يادگيرنده و بهره وری از مقوله هایی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم . و در این زمینه سازمان یادگیرنده به […]
آوریل 26, 2011

عوامل مؤثر در بهره وري نيروي انساني

عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني چكيده در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل […]