فرايند خط مشي گذاري

دسامبر 9, 2019

اخلاقِ خدایان؛ یک نسل پس از عبدالکریم سروش

  اوایل دهه ی هفتاد بود که عبدالکریم سروش مقاله ای نوشت و در آن، میان دو گونه اخلاق، تمایز نهاد. اخلاقِ بندگان و اخلاقِ خدایان.آن […]
آوریل 3, 2015

توافق هسته اي و نظريه بازي

نظريه بازي‌ها علم استراتژي است. اين نظريه تلاش مي‌كند تا اعمالی كه «بازيكن‌ها» در گستره‌اي از «بازي‌ها» بايد انجام دهند تا بهترین پیامد به بار آید […]
فوریه 22, 2015

سرفصل و تكاليف درس خط مشي گذاري

عنوان درس: فرایند خط مشی گذاری مدرس: دكتر سعيد صياد، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه The survey process policy making   هدف كلي اين درس: […]
دسامبر 26, 2013

تئوری عاملیت وخادمیت

عوامل روانشناختي، ساختاري، فرهنگي و از همه مهمتر رابطه ي بين اصيل (مردم، صاحبان سهام) و وكيل (مدير) كه در تعيين شيوه مديريتي مطلوب تاثير گذار […]