مقاله هاي علمي(علوم انساني)

مارس 7, 2014

منطق فازي چيست؟

اشاره: حتماً بارها شنيده‌ايد كه كامپيوتر از يك منطق صفر و يك تبعيت مي‌كند. در چارچوب اين منطق، چيزها يا درستند يا نادرست، وجود دارند يا […]
ژانویه 17, 2014

آینده پژوهی و روش های آن Futures Study

آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگو ها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم اینده […]
اکتبر 4, 2013

فرهنگ، ارتباطات و سياست خارجي

ارائه مدلي براي ديپلماسي عمومي چكيده : دكتر حسام الدين آشنا٭: اگر چه سياست خارجي موضوع مطالعه روابط بين‌الملل مي‌باشد، با اين حال مي‌توان آن را […]
جولای 5, 2013

چرخه پارادايم

چكيده: پارادايم ها در بطن خود حامل قواعــد فرصت زا هستند و انسان در نگرش استراتژيك خود ماهيتاً به دنبال فــرصتها است. وقتي پارادايم ها تغيير […]