دكتر سعيد صياد

ژوئن 11, 2021

مدارس غير انتفاعي و نياز به بازنگري اساسي

والديني كه دانش آموز دارند با نظام آموزشي؛ مدارس دولتي ؛ غيرانتفاعي و نحوه كار آنها آشنايي دارند و عموماً به چند دليل فرزندان خود را […]
می 20, 2018

سمینار ها و پروژه ها

1- سمينارها سمینار تحول اداری ، وزارت کشور ، 1387  سمینار مدیریت بهره وری : سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1386 سمینار مدیریت دانش – وزارت […]
آوریل 26, 2016

مقاله ها و كتب دكتر سعيد صياد

الف- مقاله هاي تخصصي : – ابعاد زمان در مدیریت, مجله تدبیر1387 –تجزیه و تحلیل مبتنی بر واكنش‌های متقابل،ماهنامه توسعه و مدیریت 1386 – بهره وری […]
آوریل 3, 2015

توافق هسته اي و نظريه بازي

نظريه بازي‌ها علم استراتژي است. اين نظريه تلاش مي‌كند تا اعمالی كه «بازيكن‌ها» در گستره‌اي از «بازي‌ها» بايد انجام دهند تا بهترین پیامد به بار آید […]