مديريت استراتژيك

آوریل 26, 2011

نقش تکوینی مدیریت استراتژیک

نقش تکوینی مدیریت استراتژیک چکيده هدف- جهت تصديق و معتبر ساختن چارچوبهای مفهومی بهبود مديريت استراتژيک. همچنين حهت آزمايش اين فرضيه که اهداف و طراحی برنامه […]
آوریل 26, 2011

اقيانوس آبي؛ استراتژي رقابت در بازار بي‌رقيب

چکيده: هدف از اين مقاله، بررسي تفکر جديدي درباره‌ استراتژي است. استراتژي و نوآوري در روشهاي مرسوم، بر خلق ايده در محدوده تعيين شده و ساختار […]
آوریل 26, 2011

سقوط و بازگشت جنرال موتورز

سقوط و بازگشت جنرال موتورز هومن ابوترابی و بهروز هزارخوانیجنرال موتورز یکی از غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا است که با در نظر گرفتن مشاغل وابسته، درآمد […]