مديريت استراتژيك

آوریل 26, 2011

نقش تکوینی مدیریت استراتژیک

نقش تکوینی مدیریت استراتژیک چکيده هدف- جهت تصديق و معتبر ساختن چارچوبهای مفهومی بهبود مديريت استراتژيک. همچنين حهت آزمايش اين فرضيه که اهداف و طراحی برنامه […]
آوریل 26, 2011

اقيانوس آبي؛ استراتژي رقابت در بازار بي‌رقيب

چکيده: هدف از اين مقاله، بررسي تفکر جديدي درباره‌ استراتژي است. استراتژي و نوآوري در روشهاي مرسوم، بر خلق ايده در محدوده تعيين شده و ساختار […]
آوریل 26, 2011

سقوط و بازگشت جنرال موتورز

سقوط و بازگشت جنرال موتورز هومن ابوترابی و بهروز هزارخوانیجنرال موتورز یکی از غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا است که با در نظر گرفتن مشاغل وابسته، درآمد […]
آوریل 25, 2010

باركد از نوع ژاپني

همه ما باركدها را ديده‌ايم چون اين روزها تقريبا روي هر چيزي يك مربع خط خطي چاپ كرده‌اند تا ماشين‌ها بتوانند بفهمند اين «چيز» چيست، قيمتش […]