فرايند خط مشي گذاري

می 27, 2011

تصمیم گیری و خط مشی گذاری

تصمیم گیری: مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود ، حاصل فرآيند تصميم گيري […]
می 27, 2011

مديريت دولتي نوين و ويژگي هاي دموكراتيك آن

چكيده : در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. بعبارت ديگر رويكردي جديد كه براي رويارويي با مشكلات و مسائل […]
آوریل 26, 2011

مشاركت؛ گام برتر مديران

1- مقدمه: مشاركت participation به معناي مردم سالاري يكي از ميراث هاي كهن يونان باستان است كه پس از يك فراموشي طولاني ، در عصر حاضر […]
مارس 28, 2011

فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم (ethic)

  مديران دولتي قرن بيست و يكم با يك شبكه جهــــــاني و جديد مواجه هستند. لذا به كارگيري مديريت دولتي نوين (NPM) و راهها و شيوه […]