تئوريهاي مديريت پيشرفته

فوریه 22, 2015

سرفصل درس تئوريهاي مديريت پيشرفته

عنوان درس: تئوریهای مدیریت پیشرفته مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Progressive Management Theories   هدف کلی درس: این درس با […]
فوریه 21, 2015

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- بررسي نظريه مديريت علمي تيلور 2- بررسي نظريه اداري فايول 3- بررسي نظريه […]
دسامبر 21, 2013

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم به همراه معرفي مقاله ها(مشتمل بر 27 مقاله)

1- آشنايي با مكاتب مديريت   يكي از مسائل و وموضوعات مهم كه كليه دانشجويان مديريت دولتي بايستي با آن آشنا شوند بحث مكاتب مديريت است […]
اکتبر 4, 2013

تفویض اختیار و رابطه ی آن با دوره های عمر سازمان

تفویض اختیار و رابطه ی آن با دوره های عمر سازمانبسیاری از افراد ادعا می کنند که وقت آنها به هدر نمی رود و ابراز می […]