نفت ،گاز ، پتروشيمي

می 16, 2011

توسعه صنعت نفت و سایه سنگین ادغام

1- خبر ادغام، انحلال یا حذف وزارت نفت از آن دست خبرهايی است که علاقه‌مندان به سرنوشت صنعت نفت کشور را دل‌نگران، بلکه بیمناک می‌کند. دل‌نگران […]
آوریل 26, 2011

مدیریت نوآوری در صنعت نفت

چکیده: قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگون در زمینة فناوریها, کالا و خدمات جدید است. اما در هیچ دوره ای مانند امروز نیاز به نوآوری چنین […]