سخن بزرگان

می 13, 2012

دعاي باران و چتر ايمان

از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند، تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند، به كارشان ايمان دارند. چخوف، […]
آوریل 11, 2012

نكاتي از فيثاغورث

همه چيز را تحقيق و بررسي كن و براي عقل و شعور خود رتبه و مقام اول را قائل شو. فيـثاغورث ايده هاي نو، كم بنيه […]
سپتامبر 28, 2011

باور و امید

  احساس يگ گياه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمي آيد، از بهاري مي آيد كه فرا مي رسد! گياه به روزهاي رفته نمي انديشد […]
آوریل 26, 2011

دل مشغولی مغزها

مغزهای بزرگ, درخصوص ایده ها صحبت می کنند. Great minds discuss ideas مغزهای متوسط , در مورد حوادث بحث می کنند. Average minds discuss events مغزهای […]