مقاله هاي مديريت(دولتي و خط مشي گذاري)

آگوست 10, 2012

لویاتان بار دیگر به حرکت در می‌آید

مترجم: نگار حبیبیمنبع: اکونومیستبزرگ شدن دوباره ‌اندازه دولت‌ها، سیاست‌گذاران را بار دیگر با سوالات اساسی اقتصاد مواجه خواهد کرد. پاسخگویی به این سوالات اولیه امروز حتی […]
آگوست 10, 2012

بخش خصوصی جهان و حمایت گرایی در بحران

دکتر محمدمهدی بهکیش ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی- جز […]
آگوست 10, 2012

زوج عجیب

تازه‌ترین سرمقاله اکونومیست به رابطه چین و آمریکا اختصاص یافت آمریکا باید در ارتباط با نزدیک‌ترین رقیب خود از اطمینان بیشتری برخوردار باشدشادی آذری این به […]
آگوست 10, 2012

تاریخچه، موانع و شرایط موفقیت اصل44

اصل44؛ الزامات و شرایط علی کیوان پناهطبق قوانين اساسي كشور، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، با برنامه‌ريزي منظم […]