مقاله هاي علمي(علوم انساني)

مارس 7, 2013

جامعه‌شناسی مهاجرت مهندسان به علوم انسانی

در جست‌وجوی کلیت از دست رفته جامعه‌شناسی مهاجرت مهندسان به علوم انسانی دکتر بهاره آروینجامعه‌شناس چرا بسیاری از تحصیل کردگان رشته‌ها‌ی فنی – مهندسی به رشته‌های […]
دسامبر 1, 2012

هابر ماس و بحران مشروعيت

مقدمهاز ديدگاه هابرماس جوامع سرمايه داري بشدت در معرض بحران مشروعيت قرار دارند و اين تهديد وجود دارد که توده مردم از وفاداري خود دست بشوند […]
اکتبر 16, 2012

فرد‌گرایی: درست و غلط

فردریش فون‌هایک* مترجم: محسن رنجبر بخش نخست1این روز‌ها اگر کسی از اصول روشنی درباره نظم اجتماعی دفاع کند، تقریبا بی‌هیچ تردیدی بر‌چسب نظریه‌پردازی غیر‌عاقل و خیالباف […]
آگوست 10, 2012

آیا آنارشیست‌ها آرمان شهری فکری نمی‌کنند؟

آنارشیسم برایان کاپلان- مترجم: مجید رویین پرویزی- آرمان شهری بودن شاید طنین‌انداز‌ترین انتقادی باشد که بر آنارشیسم وارد می‌شود. به ویژه کارل لندوئر در یکی از […]