دیدگاههای انتقادی

دسامبر 30, 2016

ارتش مفنگي ها

آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از پیتر فرانکوپان که پیش از این با عنوانِ «ارتش مفنگی‌ها»، منتشر شده است. تاریخ جنگ‌ […]
دسامبر 30, 2016

ایر فورس وان؛ سفر در اوج قدرت

گاردین — اسطوره‌ها، در آغاز خود، دربارۀ وقایع و تجاربی داستان می‌گفتند که، در غیر آن صورت، برای ما مرموز باقی می‌ماند: دنیا چگونه به‌وجود آمد، […]
دسامبر 30, 2016

پوپولیسم از کدام «مردم» سخن می‌گوید؟

گاردین — وقتی دانشمندان علوم سیاسی از پوپولیسم می‌نویسند، غالباً می‌کوشند تا در ابتدا تعریفی از آن ارائه دهند، چنان‌که گویی پوپولیسم مانند آنتروپی یا فوتوسنتر […]
دسامبر 30, 2016

بی خانمانان گورخواب

کسی نیست که قلبش از دیدن این افراد و چهره زشت فقر در جامعه به درد نیاید. بسیاری از منتقدان هم تلاش دارند که بی‌درنگ وجود ثروت […]