دیدگاههای انتقادی

دسامبر 30, 2016

پوپولیسم از کدام «مردم» سخن می‌گوید؟

گاردین — وقتی دانشمندان علوم سیاسی از پوپولیسم می‌نویسند، غالباً می‌کوشند تا در ابتدا تعریفی از آن ارائه دهند، چنان‌که گویی پوپولیسم مانند آنتروپی یا فوتوسنتر […]
دسامبر 30, 2016

بی خانمانان گورخواب

کسی نیست که قلبش از دیدن این افراد و چهره زشت فقر در جامعه به درد نیاید. بسیاری از منتقدان هم تلاش دارند که بی‌درنگ وجود ثروت […]
دسامبر 10, 2016

آیا حذف صفر سیاستی اصولی است؟

با مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر حذف صفر از پول رایج، اقتصاد ایران در آستانه یک «رفرم پولی» قرار گرفته است. بر این اساس قرار است یک صفر […]
اکتبر 16, 2016

موضوع فیشهای حقوقی و اقتصاد دولتی

نوشته دكتر صياد سئوال اول: پرداخت چنین حقوقهایی از چه زمانی شروع شده است؟   آیا پرداخت حقوقها از سال 1392 بوده که اعلام می گردد […]