سمينارها و پروژه ها

– سمینار تحول اداری ، وزارت کشور ، 1387

 – سمینار مدیریت بهره وری : سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1386

– سمینار مدیریت دانش – وزارت صنایع و معادن1385

– سمینار سازمانهای یادگیرنده – شرکت سایپا – ایران خودرو 1387

-سمینار  TQM و نقش آن در بهبود بهره وری- سازمان بهره وری 1386

-سمینار  اندیشه های نو در مدیریت – سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1385

-سمینار Team working: سازمان تبلیغات اسلامی 1383

سمینار مدیریت رفتار سازمانی : وزارت مسکن  1386

-سمینار ایرانگردی،‌ جهانگردی و توسعه ، وزارت كشور، 1385

-سمینار مدیریت و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، 1384

– همایش علمی ـ كاربردی بهبود كیفیت آموزش عمومی، اداره كل آموزش و پرورش، سخنران، آذر 1386

سمینار خصوصی سازی , وزارت نفت (پخش و پالایش )1384

همایش بازرسی و نظارت (تأملی بر ساختارهای نظارتی) ، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1385

جایگاه فرهنگ در ساختار كلان كشور، همایش نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی‌ ـ سازمان برنامه ، پژوهشكده علوم انسانی و جهاد دانشگاهی،  تالار علامه امینی دانشگاه تهران اردیبهشت 1384

 سمینار بوروکراسی وویژگیهای کاربردی آن : مدیران کل استان ها 1385

سمینار خلاقیت و نوآوری : وزارت نیرو 1384

سمینار بهبود وبازسازی سازمان : وزارت جهاد و کشاورزی1382

سمینار تعارض در سازمان – شرکت آب و فاضلاب 1388

سمینار  تمرکز و عدم تمرکز در اندیشه های اداری (توانمندسازی)- وزارت کشور 1386

سمینار بررسی عوامل عمده نظارت براجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ارائه راهکار مناسب – سازمان بازرسی کل کشور-همایش سراسری با حضور روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 1387

سمینار مدیریت استراتژیک – سازمان آب منطقه ای غرب کشور1387

 سمینار مدیریت بحران و راهکارهای مقابله با بحران-سازمان آب استان کردستان1388

سمینار مديريت عملكرد -شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران 1389-1390

 

 فعالیت‌های پژوهش

-تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت مخابرات ایران

طراحی مدل خصوصی سازی در سازمان گسترش

طراحی و اجرای مدل خصوصی سازی در وزارت صنایع

-طراحي و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در بانك كشاورزي

– مدیریت عملکرد در شرکت ملی نفت ایران