محسن رنانی

آوریل 15, 2021

آخرین قهوه با آقای روحانی

من در انتخابات سال ۹۲ برای آمدن آقای روحانی سنگ تمام گذاشتم. به‌محض آنکه خبر رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در اول خرداد ۹۲ منتشر شد، […]
ژوئن 6, 2014

ثبت نام یارانه ها اندازه طبقه متوسط فرهنگی را نشان داد

محسن رنانی براین باوراست که سیاست های دولت گذشته منجر به کاهش رشد طبقه متوسط فرهنگی شده است. به گفته او اتفاقا همین طبقه متوسط فرهنگی […]