مديريت بهره وري

می 15, 2012

راه كار هاي افزايش بهره وري

اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیـرد چکیده با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی […]
آوریل 26, 2011

کیفیت و رقابت‌پذیری

مولف/مترجم: دکتروفا غفاریان؛ آناهیتا جهانگیری چکیده: در هشتم ژانویه سال 1991 شرکت پان امریکن (Pan American)، بدون اینکه هیچکس در کیفیت خدمات آن تردیدی داشته باشد، […]
آوریل 26, 2011

مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد

چكيده هدف اين مقاله آن است که شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملکرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد […]
آوریل 26, 2011

بهره وری کارکنان علمی و چالش مدیریت امروز

قبل از پرداختن به مفاهیم ظاهری بهره وری به سیر تاریخی آن نظری می افکنیم.از اوایل قرن نوزدهم تاکنون کارگران و کارکنان سازمانها اعم از دولتی […]