مقاله هاي علمي(علوم انساني)

آگوست 10, 2012

تفکر سياسي از ديدگاه شيخ اشراق

خسرو فراستي از نيمه نخست سده چهارم هجري قمري تاريخ سوم سده ششم قمري در حوزه فلسفي، چهار رهيافت سياسي و به تعبيري چهار پارادايم سياسي […]
آگوست 10, 2012

چرا نظريه

  ژان بودريار- ترجمه؛ ياسر نوذري / yaser_nozari@yahoo.com ژان بودريار يکي از تاثيرگذارترين نظريه پردازان وضعيت پسامدرن است. آثار او که مطالعاتي بينارشته يي در زمينه […]
جولای 27, 2012

از سلطه متن تا رهايي فهم

مطلب حاضر در نظر دارد به بحثي در باب آسيب‌‌شناسي آموزش فلسفه اسلامي بپردازد و اين نحوه فكري در جهان اسلام را مورد بررسي قرار دهد. […]
جولای 20, 2012

آدمي در عصر «كسوف معنا»

آدمي در عصر «كسوف معنا» سخن بر سر چيستي ايمان است. ايماني که حقيقت دين ورزي است و آدميان دين را به اين علت مي‌خواهند که […]