مقاله هاي علمي(علوم انساني)

آگوست 10, 2012

رهایی از پارادایم های کهنه

در سال 1968 کشور سوئيس به تنهايي 65 درصد از کل صنعت ساعت‌­سازي جهان را به خود اختصاص داده بود. با توليد انبوه ساعتهاي الکتريکي کوارتز […]
آگوست 10, 2012

مفهوم پیچیده طبقه اجتماعی در جامعه پیچیده ایران

طرح مساله و کار پایه مفهومی سال ها قبل نگارنده این سطور مدعی شد اکثریت قریب به اتفاق مفاهیمی که به شکلی به انسان که جهان […]
آگوست 10, 2012

تغییر و تضاد

نویسنده: کبری چوپان خورشیدآبادیدگرگونی را می‏توان در مقابل ثبات قرار داد که از ویژگی‏های ساختاری هر جامعه‏ای است و وضعیتی است که برای بقاي سیستم لازم […]
آگوست 10, 2012

هويت مدارى و حقيقت مداري

دکتر محمد رضا ملکيان از ظاهرشرعى عبادات، نمى‌توان ميان يک عابد رياکار و يک عابد صادق، فرقى قائل شد. عامل تفرق بين اين دو عابد، «نيت» […]