سرفصل درس و تكاليف درس بررسي مسائل مديريت دولتي

سرفصل و تكاليف درس خط مشي گذاري
فوریه 22, 2015
هفت درس بزرگ امارات
آوریل 3, 2015

عنوان درس: بررسي مسائل مديريت دولتي در ايران

مدرس: دكتر سعيد صياد، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه

The investigation of public administration issue of Iran

هدف كلي اين درس:

اين درس با هدف آشناسازي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد با روش هاي تحليل مسائل در قالب روش هاي علمي و همچنين افزايش قدرت تجزيه تحليل و درك مسائل مديريت دولتي ايران با توجه به پشتوانه هاي نظري در حوزه مديريت دولتي طراحي گرديده است تا بتوان با برقراري ارتباط بين مسائل واقعي نظام مديريت دولتي ايران تئوري هاي مديريت دولتي در يك فضاي آموزشي، ضمن ريشه يابي مسائل و ارائه راهكارهاي علمي، امكان آزمون نظريات در عمل را فراهم نمود. هم چنين دانشجويان بايستي با نحوه نگارش يك مشكل به صورت يك افته آشنا شده و قادر به نهايي ساختن آن جهت تحليل باشند.

اهداف رفتاري:

انتظار مي رود كه دانشجويان با مسائل مختلف مديريت دولتي در ايران كه ذيلاً به آنها اشاره مي گردد، آشنا گرديده و مهارت هاي لازم را در ريشه يابي و ارائه راهكارهاي علمي براي حل اين مسائل با عنايت به تئوري هاي مديريت دولتي به دست آورند.

1- آشنايي با نحوه نگارش يك افته

2- آشنايي با روش هاي تحليل مسائل مديريت دولتي و فرآيند حل مسئله

3- آشنايي با بروكراسي و نظام مديريت دولتي در ايران (مزايا، معايب)

4- نقد و بررسي تئورهاي مديریتي و بومي سازي فرهنگي تئوري ها

5- نقد و بررسي برنامه ريزي استراتژيك و ارتباط آن با اقتضا و مديريت اقتضایی

6- ويژگي هاي نظام مديريت دولتي نوين و ارزيابي اين ويژگي ها در بستر نظام اداري ايران

7- نقد و بررسي نظام شايسته سالاري و ارزيابي آن در نظام مديريت اداري ايران

8- عدالت اجتماعي و مديريت دولتي، نظام يارانه ها، فقرزدايي و توزيع عادلانه با عنايت به لايحه هدفمند كردن يارانه ها

9- عناصر و ويژگي هاي حكمراني خوب (good governance) و ارزيابي وضعيت مديريت دولتي در ايران با توجه به مولفه هاي حكمراني خوب

10- نقد و بررسي جنبه هاي مديريتي حاكم بر رويكرد جهاني سازي و سازمان تجارت جهان (WTC) و چالش هاي پيش روي ايران در فرآيند جهاني شدن

11- نقد و بررسي نظام بازرسي و نظارت و جايگاه سيستم هاي كنترل در ايران

12- الزامات مديريت دولت الكترونيك (e-government) و ارزيابي وضعيت آن در ايران

13- نقد و بررسي جضور شبكه ها و ارتباط آن با سلسله مراتب سازماني

14- آشنایی با پارادایم پست مدرنیست ؛ نقد و بررسی آن

وظايف

1- در هر جلسه يكي از مسائل مديريت دولتي ايران با محوريت سئوالات طرح شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت. دانشجويان باستي ضمن مطالعه مقالات مختلف، نقطه نظرات و ديدگاه هاي علمي خود را به استناد تئوري هاي مرتبط، مطرح نموده با آمادگي كامل در مباحثات كلاس مشارکت فعالانه داشته باشند. چكيده كار در هر جلسه ارائه خواهد گرديد.

2- دانشجويان تا پايان ترم فرصت دارند يك مشكل را با كمك استاد تبديل به يك افته نموده و مورد تحليل قرار دهند.

3- دانشجویان یک کتاب را با هماهنگی استاد انتخاب نموده مورد نقد و تحلیل قرار خواهند داد.

نحوه ارزيابي

1- مشاركت فعالانه در مباحث مطروحه در كلاس 4 نمره

2- نقد و بررسي كتاب 2 نمره

3- ارائه یک افته به همراه تحلیل آن (زمان ارائه آخرین جلسه کلاس) 4 نمره

4- آزمون پايان ترم 10 نمره

منابع درسي

1- مقالات علمي و مقالات كوتاه تحليلي مرتبط با موضوعات بيان شده به صورت كتاب و يا اخذ شده از سايت هاي معتبر

2- مراجعه به سايت دكتر سعيد صياد به آدرس www.drsayyad.com

3- كتاب مباحث ويژه مديريت دولتي (1388) سعيد صياد تهران انتشارات شهرآشوب چاپ دوم به بعد

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *