مستندات کلاسی

آوریل 26, 2011

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

دست‌یابی به توسعه‌ی سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام‌های ساده اقتداگرای سیاسی جای خود را به نظام‌های حق رأی همگانی، احزاب سیاسی، کنندگی و […]
آوریل 26, 2011

نظریه‌های ارتباطات توسعه

نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس ملکوت (Srinivas R. Melkote) این فصل از کتاب، نظریه ارتباطات برای توسعه و اقتدارگرایی در کشورهای جهان سوم را مورد کنکاش قرار […]
آوریل 26, 2011

فرهنگ سازماني از نقطه نظر رابرت كويين

چكيدهاين مقاله به موضوع فرهنگ سازماني مي پردازد. مفهوم و تعريف فرهنگ، انواع فرهنگ، فرهنگ سازماني، گونه هاي مختلف فرهنگ سازماني و تقسيم بندي فرهنگ از […]
آوریل 26, 2011

رهبری کاریزماتیک

انواع نظريه‌هاي رهبري چکيده: انسان‌ها، روابط متعددي با يکديگر برقرار مي‌کنند (دوستي، خويشاوندي) که رهبري نيز يکي از آنهاست. در اين رابطه، نفوذگذاري از يک‌سو و […]