بانک جامع مقالات

آوریل 29, 2009

آشنايي با مجلس شوراي اسلامي

1. تاريخچه مجلس در ايران در انتخابات مجلس كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملكي باشند و يا حداقل ملك آنها هزار تومان باشد. گشايش اولين […]
آوریل 27, 2009

چوپِِِِان

چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در يك مرغزار دورافتاده بود.ناگهان سر و کله يك اتومبيل جديد کروکی ازميان گرد و غبار جاده های خاكي پيدا […]
آوریل 26, 2009

خودارزيابي

پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و […]
آوریل 21, 2009

تورم مدیریتی

]]>