بانک جامع مقالات

می 1, 2010

تو مقصری

]]>
آوریل 26, 2010

قيمت يك ضربدر

مهندسي بود كه در تعمير دستگاه هاي مكانيكي استعداد و تبحر داشت. او پس از 30 سال خدمت صادقانه با ياد و خاطري خوش باز نشسته […]
آوریل 24, 2010

مأموريت فروش محصول

يكي از كارمندان فروش  موظف مي شود محصول جديد شركت را به يكي از مشتريان مهم و تأثيرگذار بفروشد اما در مأموريت خود شكست مي خورد. […]
آوریل 24, 2010

نامه انتقالی

رئيس يكي ازبخشهاي اداره كل ، طبق معمول ، يكروز صبح همكاران و كاركنان تحت مسئوليتش را جمع كرد و براي آنها لطيفه اي تعريف كرد […]