مقاله ها (اصول و تئوريهاي مديريت)

نوامبر 8, 2018

خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید!

نیاز به استراحت بیشتر برای عملکرد موثرتر مترجم: سيدمحمد اعظمی‌نژاد رئيس کميته آموزش و پژوهش انجمن مديريت ايران منبع: hbr : اغلب ما به خوبی می‌دانیم […]
ژوئن 3, 2012

مهندسي و معماري سيستم‌ها

چكيده در ايجاد سيستم‌هايي كه نمونه‌هايي از آنها موجود است، مهندسي سيستم‌ها به كار گرفته مي‌شود. پيچيدگي اين گونه سيستم‌ها معمولاً كم است. اما وقتي موضوع […]
آوریل 11, 2012

نظريه آشوب

از آشفتگی زندگی زائیده می شود، در حالی كه از نظم عادت بوجود می آید..آدامز مورخ آمریكایی گردآوري: نرجس دهقانی زاده- كارشناس ارشد مدیریت آموزشی ارائه […]
می 27, 2011

اصول مدیریت دولتی

مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی […]