مقاله هاي مديريت(رفتار سازماني)

اکتبر 5, 2013

ایجاد‌ یک فرهنگ متمرکز بر تصمیم‌گیری د‌ر سازمان

منبع: Bain.com د‌ر سال 2002، شرکت ABB که د‌ر حوزه فناوری فعالیت می‌کند‌ به سختی توانست خود‌ را از ورشکستگی نجات د‌هد‌ و مد‌یرعامل تازه این […]
اکتبر 3, 2013

ابزار آشنايي با عوامل تعارض در سازمان

سيد محمد اعظمي‌نژاد* منبع: Mindtools اين سناريو را در نظر بگيريد: ابتدای روز  به دفتر کار خود که با يکی از همکارانتان در سازمان شريک هستيد، وارد […]
آگوست 10, 2012

تعلل: سندرم فردا

مقدمهدر قرن 21 به دليل تنوع گسترده محيط و تغييرات مداوم، مديريت موثر فردي و سازماني با چالشهاي فراواني روبه رو شده است. در چنين شرايطي […]
ژوئن 3, 2012

ارتباطات میان فرهنگی؛ ارتباطات غیر کلامی

“جان کاندون” (John Condon) و “فتحی یوسف” (Fathi Yousef )  مفهوم فرهنگی فاصله و فضا را بررسی می‌کنند. استفاده  از فاصله و تنظیم آن به عنوان […]