مقاله هاي اقتصادي

آگوست 10, 2012

ارزيابي رفاه و فقر در كشورهاي گوناگون

منبع: اكونوميستمترجم: حسن افروزيانسان تنها با GDP زندگي نمي‌كند. يك گزارش جديد آمارشناسان را بر آن مي‌دارد تا چيزي را كه بر زندگي مردم تاثير مي‌گذارد […]
آگوست 7, 2012

اقتصاددانان در مورد سیاست‌های مالی اتفاق نظر ندارند

اقبال سیاستمداران به انبساط مالی منبع: اکونومیستمترجم: مصطفی جعفریچنین سطحی از انبساط مالی در زمان صلح، در طول تاریخ بی‌سابقه است. در حال حاضر در تمام […]
آگوست 7, 2012

آشنايي با مفاهيم بورس

بورس اوراق بهادار به معني يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکت ها با اوراق قرضه دولتي يا […]
آگوست 7, 2012

آشنايي با اوراق قرضه ارزي

در بازار مالي، اوراق قرضه يك وثيقه بدهي مي‌باشد كه ناشر ذي‌صلاح آن، متعهد به پرداخت اصل و بهره يا كوپن (بهره پرداختي به مدت زماني […]